Vitorláshajó vezetõi tanfolyam

A magyar jogszabályok szerint 10m2-nél nagyobb vitorlafelületû vitorlás hajó vezetéséhez jogosítvány szükséges.


Érvényességi területe: Európában lévõ tavak, és legfeljebb 20 méter hosszú hajó vezetésére jogosít.

A vizsgát a Hajózási Hatóság által vizsgáztatási jogkörrel rendelkezõ vizsgabizottság elõtt tesszük. Sikeres elméleti és gyakorlati vizsga után a Hajózási Hatóság kártya formátumú Nemzetközi Hajóvezetõi jogosítványt állít ki.

Gyakorlási lehetõség a vizsga elõtt meghirdetett idõpontban Budapesten van. Az elméleti vizsghelyszíne választható, jelenleg: Budapest, Miskolc, Szeged, Siófok, Mohács és Komárom vizsgahelyszíneken lehet elméleti vizsgát tenni.

Tanfolyam díja: 200.000 Ft

A tanfolyam díja tartalamazza az elméleti és gyakorlati felkészítést, az elméleti felkészítõ anyagot CD-n.

Vizsgadíjak:

 • kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetõi vizsgadíj: 35.000 Ft+13000 Ft
 • kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetõi vizsgadíj (ha van kisgéphajó jogosítvány): 28.000 Ft+13000 ft
 • Igazolványkiállítási díj: 13.000 Ft

Vizsgára az jelentkezhet, aki:

 • betöltötte a 18. életévét (személyi igazolvány másolatot kell csatolni)
 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vett (háziorvosi vizsgálat, mint a gépkocsinál)
 • úszni tud (saját nyilatkozat a jelentkezési lapon)
 • legalább alapfokú iskolai végzettsége van (iskolai bizonyítvány fénymásolat)
 • az elõírt képzési és vizsgadíjat befizette 

A vizsga követelmények:

 1. A elméleti vizsga hatósági vizsgateremben két vizsgarészbõl álló számítógépes vizsga. A vizsga helyszíne választható, jelenleg: Budapest, Miskolc, Szeged, Siófok, Mohács és Komárom vizsgahelyszíneken lehet elméleti vizsgát tenni.
 2. Vizsgatárgyak: Hajózási ismeretek Kisgéphajó, és Hajózási Szabályzat. Vizsgatárgyanként 20 kérdést tesznek fel 1 perc áll kérdésenként a válaszadásra. Vizsgatárgyanként 5 kérdést lehet elrontani.
Sikeres elméleti vizsga után:
 1. Gyakorlati vizsga
  • Hajó felszerelése, indulásra való elokészítése
  • Kötélmuveletek
  • Elindulás kikötohelyrol
  • Nyíltvízi manõverek bemutatása (hajózás különbözõ szélirányokban)
  • Vízbõl mentés (kidobott mentõpatkóhoz történõ visszahajózás)
  • Kikötés

Lehetõség van a kisgéphajó vezetõi és vitorlás kishajó vezetõi jogosítvány együttes megszerzésére. Ebben az esetben a vizsgázónak 3 db tesztet kell kitöltenie. Hajózási szabályzat, Hajózási ismeretek kisgéphajó és Hajózási ismeretek vitorlás kishajó. Erre az elméleti vizsga során 60 perc áll a rendelkezésére. Sikeres elméleti vizsga után kisgéphajó gyakorlati vizsgát tehet, majd pár napos gyakorlás Budapesten és vitorlás gyakorlati vizsgán is részt vehet.

A kombinált képzés díja: 255.000 Ft
Vizsgadíja: 62.000 Ft+13000 ft

Jelentkezés

tesztvizsgaTjkoztat

Tanfolyamvlaszt
B kategria
Kishajvezet
Vitorlsvezet
Szaktanfolyamok
Szemlyszllts
rak